Företag

IMG_20161020_134824a

  • Vilka är ditt företags värdegrunder?
  • Vilken känsla vill ni ge kunden och personalen när de kliver in genom era dörrar?
  • Vad vill du att ditt företag ska spegla och förmedla? 

Idag läggs mycket tid och pengar på att investera i rätt logotyp, fantastiska affärsidéer, marknadsföring för att nå rätt målgrupper, men ofta glöms det visuella första intrycket bort. Avsaknad av en inbjudande entré kan förta hela intrycket av företaget. Att lokalen är ändamålsenligt inredd, funktionell och utseendemässigt motsvarar företagets affärsidé är att likna med hur man klär sig för att uttrycka vem man är och vad man representerar. Det är viktigt för företaget att utmärka sig och sticka ut från mängden. 

När företagsmiljön förhöjs så skapas per automatik en stoltare personal, ett ökat engagemang och företagets varumärke och status stärks.

Med över 10 års erfarenhet av inredningsuppdrag i eget företag, har DesignaRum kompetensen och verktygen för att skapa en lyckad arbetsplats, för såväl företaget som för personalen. Kontakta oss för ett första besök, eller för offert!