Referenser

Julia Öhman, Seglet Fastigheter/Systrarna Öhman: ”Våra utmaningar har varit att skapa olika kontors- och arbetssytor i samma rum utan att bygga om. DesignaRum har tagit fram en kundunik lösning som också varumärkesprofilerar oss. Vi har även tagit hjälp av DesignaRum inför ombyggnation i en våra fastigheter, till en kundtjänst med kontor och nytt kök för en hyresgäst”.

1970-01-14 19.30.56-2